Skip to main content

USÖ-läkare får pris för bästa avhandling

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 09:11 CEST

Birger Axelsson, narkosläkare på Kärl-Thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ har fått pris för bästa avhandling 2013 av specialistföreningen Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI).

Birgers doktorsavhandling består av fyra arbeten där han med en rad olika metoder tagit reda på hittills okända effekter av läkemedel som avser att stärka hjärtat för patienter som genomgår hjärtkirurgi eller de som drabbas av akut hjärtinfarkt.

I sina slutsatser har han kommit fram till ny kunskap om dessa farmakologiska substanser som direkt kan komma patienter till gagn. Rönen är nu publicerade i internationella tidskrifter.

I konkurrens med stora universitetskliniker

– Det är väldigt glädjande att få denna utmärkelse, säger Birger Axelsson. Det som är mest roligt är att jag som anställd på USÖ, med mina handledare, har kunnat konkurrera kvalitetsmässigt, även med de riktigt stora universitetsklinikerna i landet. Birger Axelssons forskning har skett i samverkan med Umeå Universitet varifrån hans doktorsavhandling utgår. Forskningen har inkluderat kliniska studier på USÖ men även laboratoriearbeten vid Umeå Universitet. Forskningskommittén vid USÖ samt Hjärt-Lungfonden och Umeå Universitet har lämnat nödvändigt ekonomiskt stöd.

Birger Axelsson har arbetat på USÖ sedan 1981. Han arbetar som narkosläkare vid Kärl-Thoraxkliniken och deltar i teamet som utför operationer inom hjärt-/lung- och kärlkirurgi. Dessutom arbetar han på klinikens intensivvårdsavdelning och är också temaansvarig för läkarutbildningen inom cirkulation och respiration.

För mer information kontakta

Birger Axelsson,

Tel 019-6021000 sökare 729 alt 070-2090609

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum. Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid USÖ. Sjukhuset har en ambition att ha en ledande position inom strategiska områden. Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.