Skip to main content

Besök från Bangalore stärker globalt samarbete

Nyhet   •   Jul 20, 2012 07:00 CEST

Skolledare, lärare och elever i Stockholms stad knyter täta band med företag, universitet, forskare och skolor i Indien. Tillsammans bidrar de till en kunskapsspridning om globaliseringens möjligheter och ansvar.

Under två vårveckor fick gymnasieskolorna Blackeberg, Östra Real och Ross Tensta besök från sin indiska vänskola Mallya Aditi International School, i Bangalore. Besöket, som ingår i Global Citizen programme, var ett svar på den påhälsning indierna fick av svenska lärare och elever förra året.

I Mallya Aditi International School sker all undervisning på engelska och med en tydlig inriktning mot elevernas fortsatta universitetsstudier. Skolan har vänskolor på flera håll i världen och sedan förra året tillhör också Blackebergs, Östra Reals och Ross Tenstas gymnasieskolor deras vänkrets. De indiska gästerna hann både få med sig en dos svensk kultur och att delta i några lektioner. Men syftet med Sverigebesöket var framför allt att undersöka framtida möjligheter för de indiska eleverna att efter examen studera vidare i Sverige.

The Global Citizen Programme
är ett samarbete mellan Stockholm stads gymnasieskolor, universitet och företag. Syftet är att knyta band mellan utbildning och affärsverksamhet för att på så vis skapa en naturlig kunskapsöverföring.  Sedan 2007 har elever från 12 gymnasieskolor deltagit i internationella projekt där resor till Kina och Indien har ingått som en del av undervisningen. Läs mer om programmet via resurslänken.

Bilden visar de indiska lärarna Sateja Joshi och Hema Mandanna som bland andra träffade elever från Blackebergs gymnasium och Ross Tensta gymnasium.