Skip to main content

Brobyggaren i Rinkeby

Nyhet   •   Apr 11, 2018 11:39 CEST

"Tack vare genrepedagogiken har eleverna utvecklat sina kunskaper i svenska mycket", säger Mohamed Warsame, här tillsammans med eleven Yasir Ibrahim. Foto: Ulrica Zwenger

Efter 18 år på Knutbyskolan trivs Mohamed Warsame fortfarande bra. Han är modersmålslärare i somaliska och ser att hans arbete hjälper eleverna även i andra ämnen. – De som är duktiga i modersmål är duktiga i andra ämnen.

Med självklar auktoritet och stark stämma fångar han de elva andraklassarnas uppmärksamhet. Det är fredagsmorgon och lektion i modersmål. Somaliska är det största språket på skolan och Mohamed Warsame har undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Idag står läsförståelse på schemat.

Amran waa 8 jir, läser en flicka högt från pappret som delats ut.

Mohamed Warsame talar somaliska hela tiden, men skjuter in en och annan förklaring på svenska.

– Några av eleverna har svårt att tala på somaliska. Jag försöker använda ett lätt språk och bilder.

Han är uppvuxen i Somalia och kom till Sverige 1991. Efter praktik på Gullingeskolan i Tensta utbildade han sig till modersmålslärare på Lärarhögskolan, där han bland annat studerade läs- och skrivinlärning. De kunskaperna är viktiga än idag. På en lektion i veckan ska han lära sina elever att läsa på somaliska. Kvittot på att han lyckats kommer inte bara från eleverna.

– När föräldrarna ser att deras barn läser på somaliska blir de glada, säger Mohamed Warsame som själv har översatt läromedel och skrivit en barnbok på somaliska.

Sedan ett antal år arbetar Knutbyskolan systematiskt med genrepedagogik i alla ämnen för att stärka elevernas språkutveckling.

– Jag jobbade här även tidigare det och kan se skillnaden. De har utvecklat sina kunskaper i svenska språket mycket. Det syns även att elever som behärskar sitt modersmål klarar av andra ämnen i skolan bättre, säger Mohamed Warsame.

Han har ett nära samarbete med kollegor och skolledningen och fungerar som en brobyggare till de somaliska föräldrarna. Precis som alla andra läser han om våldet och de senaste skjutningar i Rinkeby. Hans svar på vad som behövs för att motverka den utvecklingen ryms i ett enda ord: samarbete.

– Alla måste samarbeta – hem, skola och myndigheter. Det är viktigt att föräldrarna söker hjälp i tid om de behöver det. 

Hela artikeln om Mohamed Warsame finns att läsa i senaste numret #2 2018 av tidningen LÄRA

Relaterat
Grunder i skrivspråksutveckling (Skolverket) 
Vad är genrepedagogik? (Stockholms Universitet)