Skip to main content

Disa ger unga tjejer ökad självkänsla

Nyhet   •   Nov 11, 2011 08:00 CET

Tonårstjejer drabbas oftare av psykisk ohälsa än killar i samma ålder. För att vända den negativa trenden utvecklades Disa, ett förebyggande program för att motverka stress och depression. Idag används metoden av skolor över hela landet.
I det senaste numret av utbildningsförvaltningens tidning LÄRA Stockholm berättar två elever om hur programmet fungerat för dem.

– Folk är mycket lugnare nu. Man fick lära sig att planera sin tid, säger Moira Niia, en av deltagarna i förra årets Disaprogram på Enbacksskolan i Tensta.

Disa-metoden innebär strukturerade gruppsamtal med drag av kognitiv beteendeterapi. Programmet utgår ifrån ett fastställt material där gruppledaren arbetar med olika övningar för att öka deltagarnas självkänsla. Att delta är frivilligt och innan start förankras metoden hos alla inblandade, även föräldrar.

– Jag har blivit mycket bättre på att tänka efter innan jag handlar, om jag till exempel blir arg. Vi pratade mycket om tjejbråk och hur man kan prata med varandra istället för att frysa ut, säger Rebecka Widell, 15 år, om erfarenheterna från förra årets Disaprogram på Enbacksskolan.

Disa är förkortning för ”Depression in Swedish Adolescents” och utvecklades av nuvarande Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, på uppdrag av Stockholms läns landsting. Syftet var att stävja den psykiska ohälsan bland unga tjejer. En uppföljning av 2006 års program visar på positiva resultat, flickorna som deltagit utvecklade inte symptom på depression i samma utsträckning som flickorna i kontrollgruppen. Ett program för pojkar håller nu på att utvecklas, det kallas ”Ta chansen”.

 .