Skip to main content

Elevernas ciceron till kulturen

Nyhet   •   Jan 10, 2014 08:00 CET

I våras tog Nabil Belkacem, kulturombud på Askebyskolan, med sig ett trettiotal elever på teater. De såg en arabisk version av Selma Lagerlöfs ”Bortbytingen” med den palestinska teatergruppen Al- Harah som gästspelade på Unga Klara.

– Det var premiär för mig att se teater på arabiska i Sverige och för några av eleverna var det premiär att gå på teater överhuvudtaget, berättar han.

Nabil Belkacems och andra kulturombuds uppgift är att fungera som en länk mellan eleverna och den kultur som produceras. Ambitionen är att alla elever oavsett bakgrund, modersmål, bostadsort och skola ska ges tillgång till kulturen i dess olika former. Till sin hjälp att hitta och välja i utbudet har kulturombuden ”Kulan” en fysisk och virtuell mötesplats, där intresserade lärare och kulturutövare får en chans att träffas och inspireras av varandra.

På mötesplatsen finns bland mycket annat en lista över kulturproducenter som är kvalitetsgranskade. Det innebär att aktörerna förutom rent konstnärliga kvaliteter också ska ha ett tydligt skolperspektiv. De ska kunna anpassa sitt arbete till elevernas nivå och de ska klara av att hantera elevers ibland måttliga intresse för kulturaktiviteter. De kraven levde teatergruppen Al-Harah väl upp till. Eleverna satt andaktsfullt tysta och var tydligt gripna av historien om det bortbytta barnet.

Nabil Belkacem är nöjd med teaterbesöket och hoppas att det hade sått ett frö hos eleverna. Lika nöjd var eleven Shahd Ali Hussein efter föreställningen.
– Jag tycker föreställningen var fantastisk, sa hon.