Skip to main content

Läraryrkets ljusaste stunder

Nyhet   •   Nov 21, 2013 13:01 CET

Han menar att karriärtjänster är ett lyft för en lärarkår som ofta får ta oförtjänt stryk. Samtidigt är Dennis Serwadda, förstelärare på Sturebyskolan, tydlig med att det finns många lärare som gör oerhörda insatser utan att det uppmärksammas. Hjältar är ordet han återkommer till.

Dennis Serwaddas uppdrag som förstelärare är att utveckla och skapa nya arbetsformer och strukturer för elever i behov av särskilt stöd. Uppdraget inne­bär också att synliggöra lärandet och elevernas utveckling på hela skolan.

I våras fick Dennis Serwadda bevis på sin yrkesskicklighet efter att ha deltagit i meriteringsprogrammet Arete. Med hjälp av utvärdering­ar från elever, föräldrar och medarbe­tare fick han möjlighet att reflektera över sitt arbetssätt .
– Man behöver få veta vad man gör bra och vad som inte fungerar. Det är så man utvecklar sig.

I nya LÄRA Stockholm berättar han om sin lärarbana och om yrkets ljusaste stunder.