Skip to main content

Matteverkstaden som lyfter alla

Nyhet   •   Okt 05, 2012 08:00 CEST

– Med hjälp av matteverkstaden synliggör vi matematiken och får eleverna att förstå att den finns överallt. Det säger Kristin Viman, specialpedagog på Bandhagens skola, i nya LÄRA Stockholm. Bandhagens skola är med sin matteverkstad en av utbildningsförvaltningens inspirationsplatser.

– Matte finns ju överallt; när vi spelar spel, när vi ska ta reda på hur mycket vatten som ryms i en kastrull – och när vi ska gå över gatan och bedöma avståndet till bilen som kommer körande.
Till matteverkstaden på Bandhagens skola kan lärare från andra av Stockholms stads grundskolor komma på studiebesök.
– Att vi kan visa upp en riktig matteverkstad borde kunna inspirera. Det är ju den synliga delen av en större verksamhet. Det sätter ofta igång egna tankar och idéer, säger Maria Husak, klasslärare i årskurs fem.

Elever visar föräldrar
Också inför föräldrarna är det viktigt att visa att matematik kan vara något annat än bara matteboken, betonar lärarna. 
– Föräldrarna får göra studiebesök i matteverkstaden vid olika tillfällen, till exempel Öppet Hus. Då kan barnen själva visa sina föräldrar hur de utnyttjar laborationsmaterialet.

Alla pratar matte
Vinsten med matteverkstaden är inte minst allt det som försiggår runt om och som innebär kompetensutveckling för lärarna. De går kurser, har diskussioner kring undervisningen och ger varandra lästips och tips om material.
– På vår skola pratar vi matte allihop, inte bara klasslärarna utan också lärarna i slöjd, idrott och musik. Att vi alla har läst och diskuterat samma böcker synliggör ju också matematiken i de ämnena, säger Maria Husak.