This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ny metod för bättre undervisning i yrkesämnen

Nyhet -

Ny metod för bättre undervisning i yrkesämnen

På Stockholms hotell- och restaurangskola pågår ett projekt som ska hjälpa lärarna att undervisa på ett mer effektivt sätt. Det handlar om så kallad learning study, där undervisningsmoment bland annat filmas för att sedan analyseras och diskuteras i lärarlaget.

- För mig har det blivit en aha-upplevelse, ett helt nytt sätt att se på undervisningen, säger Monica Fahlström Olsson, lärare i matlagningskunskap sedan drygt 30 år.

Learning study är en modell för forskning och pedagogisk utveckling med fokus på undervisningen och dess innehåll. Den används framförallt för analyser av hur man bäst lär ut teoretiska ämnen som matematik.

Att använda learning study som metod i yrkesämnena, och inte minst matlagningskunskap är unikt, menar Inger Eriksson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, som följer det pågående projektet.

På hotell- och restaurangskolan har man bland annat använt metoden för att bättre kunna lära ut hur man gör en kall emulsionssås, som är grunden för majonnäs, och där eleverna ofta har svårt att lyckas. Genom att bland annat filma lektioner blev det tydligt att eleverna behövde få ökad insikt i vad en emulsion är och hur den uppstår. Då blev det lättare att förstå hur den skulle vispas samman.

Utifrån denna kunskap har vissa moment i undervisningen rensats bort och lärarna kunnat fokusera på att lära ut exakt det som är relevant för att eleverna ska kunna ta till sig kunskapen. Man har helt enkelt arbetet fram en mall för hur man ska lära ut.

Läs mer om learning study i nya numret av LÄRA Stockholm.

Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Presskontakt