Skip to main content

Petter och hans fyra getter utvecklar barnens språk

Nyhet   •   Nov 30, 2011 13:28 CET

Förskolläraren My Froster skriver i sin utvecklingsartikel ”Kan Petter och hans fyra getter stärka och utveckla barnens språk?” om ett temaarbete med flerspråkiga barn i en förskoleklass.
– Syftet är att inspirera andra pedagoger att arbeta tematiskt runt en skönlitterär barnbok. Det engagerar både barn och pedagoger och ger goda resultat, säger hon.


Temaarbetet genomfördes i Jollens förskoleklass läsåret 09/10.
– I artikeln berättar jag konkret hur vi arbetade med boksamtal i smågrupper och olika skapande verksamheter runt boken. Syftet var att stärka elevernas språk samtidigt som vi parallellt ville arbeta med matematik och naturkunskap, säger My Froster.

Eleverna deltog aktivt i boksamtalen och använde nya ord och begrepp. De lärde sig flera lässtrategier, lätta fakta om djur, ordningstal och geometriska former. Alla elever deltog också i dramatiseringen av boken.

Förskollärare, lärare, fritidspedagoger och annan skolpersonal i Stockholms skolor har möjlighet att skriva utvecklingsartiklar inom ramen för Stockholms stads satsning på forskning och utveckling. Syftet är att sprida gjorda erfarenheter till andra lärare och förskollärare.

På Pedagog Stockholm, Stockholm stads webbplats för pedagoger, finns utvecklingsartiklarna samt intervjuer med författarna.