This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

Pris till Hässelbygårdsskolan för internationellt digitalt samarbete

En viktig utgångspunkt för Stockholms stad är att utbilda eleverna till världsmedborgare och ge dem bästa möjliga förutsättningar att leva i en globaliserad värld. En bekräftelse på det arbetet gavs när eleverna i klass 8 B på Hässelbygårdsskolan i nordvästra Stockholm tilldelades det svenska eTwinnings-priset för ett projekt om William Shakespeare. Skolan har i projektet samarbetat med elever på King Edward VI School i Storbritannien – samma skola som Shakespeare själv gick på för över 400 år sedan.

eTwinning är en del av Comenius, en satsning från Europeiska kommissionen som ska främja internationella samarbeten och utbyten inom skolan. eTwinning bygger till stor del på digitala samarbetsformer och användning av informations- och kommunikationsteknologi.

Det prisbelönta projektet ”Shakespeare and friends – acts and facts” sjösattes redan 2010 och eleverna i klass 8 B har sedan dess arbetat med projektet tillsammans med lärare i engelska, svenska, drama, musik, dans och bild.

I projektet har eleverna på Hässelbygårdsskolan varvat teori med praktik, vilket juryn i sin motivering till priset framhöll som särskilt positivt. Textstudier har blandats med sång, musik och dans och bland annat arrangerade eleverna musikalinslag med utdrag ur Shakespeares pjäs The Two Gentlemen of Verona.

– Konkurrensen från de andra nominerade projekten i tävlingen var tuff, och då är det naturligtvis extra glädjande att vinna. Det här ger oss vind i seglen för framtida internationella projekt av det här slaget, säger Birgitta Flodén som är lärare i engelska på skolan och den som ledde projektet.

Samarbetet med de engelska eleverna på King Edward VI School har skett över nätet – ett snabbt, enkelt och kostnadsfritt sätt att samarbeta och kommunicera. Skolan ligger i Stratford-upon-Avon, ca 16 mil nordväst om London, som är William Shakespeare födelsestad. På 1570-talet var Shakespeare själv elev på King Edward VI School.

Juryn för det svenska eTwinnings-priset utgörs av representanter från Skolverket, Sida, Specialpedagogiska myndigheten, Europeiska kommissionens representation i Sverige, Föreningen Datorn i utbildningen samt Internationella programkontoret.

Prissumman, 20 000 kronor, ska gå till Hässelbygårdsskolans arbete med internationalisering och digitalisering.

Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Presskontakt