Skip to main content

Skolarbetet är skolans ansvar

Nyhet   •   Dec 07, 2015 09:44 CET

Det läxfria konceptet har funnits med sedan start på Vittra Södermalm och är helt naturligt för rektor Gunilla Wardau och mattelärare Emma Nordenbris. Däremot har de båda mött funderingar och frågor från elever och föräldrar. Främst från föräldrar.

Själva definitionen och grundtanken med läxfritt är att skolarbetet ska vara skolans ansvar. När eleverna är hemma har de fritid. Ingen undervisning ska vila på föräldrarna.

Gunilla och Emma berättar att eleverna i vissa ämnen kan få rena repetitionsuppgifter med sig hem. Glosor eller multiplikationsövningar, sådant som måste nötas in. Men även det sker ytterst sällan.

Guldtimmen

Istället för att jobba ikapp hemma om man kommit efter, till exempel på grund av sjukdom, har alla klasser en schemalagd läxtimme i veckan.

- Läxtimmen är guld! säger Emma. Det är skönt att kunna sitta med färre elever och grotta ner sig i någonting. De blir sedda på ett annat sätt än i klassrummet.

Alla lektioner är lärarledda, även läxtimmen.

- Vi släpper aldrig eleverna fria när det gäller kunskapsinhämtningen.

Vi diskuterar huruvida eleverna måste ta mer eget ansvar utan läxor. En central del i elevernas arbete är en loggbok, Vittraboken, som skolan använder. I den reflekterar eleverna över sin inlärning och skriver ner olika utvecklingsmål. Målen bryts ned och utvärderas av eleverna varje vecka. Det gör att de får lära sig en tydlig studieteknik.

- Att planera och utvärdera har hjälpt dem mycket på gymnasiet. Där är de ofta före sina jämnåriga. När gamla elever kommer tillbaka är det ofta det de lyfter, säger Emma

Ger läxfritt bättre resultat?

Som vanligt när det gäller olika grepp inom skolan är det svårt att bevisa vad som leder till vad.

- Vi har hög måluppfyllelse och goda resultat på nationella prov. Även om det är svårt att belägga en koppling mellan läxfritt och bra resultat vet vi i alla fall att det inte leder till dåliga resultat, säger Gunilla. Vi tror på det.

Gunilla betonar också att Vittra, precis som andra skolor, har ett varierat elevunderlag med olika förutsättningar.

Fördel för både lärare och elever

Hur är det med lärare som kommer nya till skolan och är vana vid att arbeta med läxor? Nya lärare blir informerade men något större motstånd har inte upplevts. Men Vittra är också väldigt tydliga med vad de står för och lärarna som söker sig till skolan vet ofta redan vad som gäller. Och söker sig kanske dit av just den orsaken.

Ett moment som helt försvinner för lärarna är naturligtvis rättningen av läxorna.

- Vi får dessutom full insyn. Läxor vet man egentligen inte vem som gör, berättar Emma. Vi följer hela processen i barnens kunskapsutveckling.

Viktigt med föräldrarnas insyn

- Vi informerar föräldrar när det kommer nya elever, berättar Gunilla. Ibland vill de att barnet får läxor. Det främsta argumentet brukar vara att de anser att de inte får insyn i barnens skolarbete utan läxor.

Föräldrarnas insyn är viktig och en skola utan läxor måste ha ett större förtroende hos föräldrarna än andra skolor. Med läxor kan föräldrarna kontrollera barnens kunskapsutveckling själva.

Hur skapar man då förtroendet hos föräldrarna? Utvecklingssamtalen blir extra betydelsefulla. Vittra Södermalm arbetar också med springsamtal, varje vårtermin, där föräldrarna får tio minuter hos varje lärare och kan prata om sitt eget barn.

- Vi måste vara extra tydliga med att visa vad vi jobbar med, säger Emma.Vi lägger ut alla uppgifter och pedagogiska planeringar i Schoolsoft.

- Läggs även elevernas arbeten ut där?

- Nej. Vi rapporterar in om elever genomfört specifika uppgifter. Föräldrarna bjuds var sjätte vecka in till ett öppet hus för att se vad eleverna har gjort. Det är mycket välbesökt.

Få nackdelar med läxfritt

Finns det några nackdelar då?

- Nej, svarar både Emma och Gunilla. Den självklara följdfrågan blir varför inte alla skolor jobbar utan läxor?

- Bra fråga, säger Gunilla efter att ha funderat ett tag. Det handlar nog mycket om tradition. Många tror att man lär sig mer i en skola med mycket läxor.

Emma svarar med en rad motfrågor.

- Varför ska vi uppmana barnen att jobba över? Ska man vänja sig i skolan vid att ta arbete med sig hem? I vilka yrken tar man med sig jobb hem och jobbar lite till efter middagen? Efter skolan ska barnen få leka, anser Emma.

- Det är skönt för föräldrarna att få lite kvalitetstid istället för att bråka om läxor. Det är en hälsofaktor, flikar Gunilla in. Jag tror att alla skolor skulle kunna jobba utan. Men man måste våga ta steget.

Hur blir man en läxfri skola?

Vad har ni för tips till skolor som vill bli läxfria?

- Det handlar mycket om planering. En bra idé är att minska i små steg. Att sätta upp mål som att: I år ska jag minimera läxorna för eleverna, tipsar Gunilla.

- All utveckling kräver förberedelse Man måste veta varför man gör det och ha argumenten klara, lägger Emma till. Det handlar också om hur man jobbar med bedömning. Vi jobbar mycket formativt. Läxan blir ofta en osäker summativ bedömning. Det kan vara en trygghet att ha summativt underlag och därför behöver man öva mer på formativ bedömning.

Läs mer om forskning gällande läxor. I nedanstående artiklar redovisas argument för och emot samt hur en läxa bör utformas - om den nu ska ges.