Skip to main content

Stockholms stad i topp som favoritarbetsgivare

Nyhet   •   Mar 06, 2018 11:24 CET

Elever och lärare på Sofia skola

Stockholms stad är en populär arbetsgivare för unga lärare och förskollärare. Det visar Karriärbarometern 2017 som undersöker unga vuxnas karriärval. Dessutom ligger staden i topp när det gäller att engagera målgruppen i sociala medier.

– Det är mycket positivt. Vi är på rätt väg men vi har fortfarande områden att förbättra, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

Karriärbarometern görs av företaget Universum som varje år undersöker vilka karriärval unga vuxna gör, bland annat förskollärare och lärare. Stockholms stad hamnade på andra plats efter Skolverket när de svarande fick välja önskearbetsgivare. Hoppet ner till trean Göteborgs stad och fyran internationella Engelska skolan var över 5 procentenheter.

– Vi fortsätter att jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på våra elevers utbildning, säger Lena Holmdahl.

Meningsfullt arbete och konkurrenskraftig lön
Stockholms stad associeras med egenskaper som meningsfullt syfte, trygg anställning, hög framtida inkomst, konkurrensmässig grundlön och goda referenser för framtida karriär. De mest attraktiva attributen totalt för målgruppen är meningsfullt syfte, inspirerande ledarskap, ledare som stöttar utvecklingen, hög framtida inkomst och respekt för medarbetare.

– Ledarskapet är även en mycket viktig faktor för att attrahera nya medarbetare. Därför erbjuder vi chefer stöd och kompetensutveckling i form av utbildningar, coaching och nätverk med mera, berättar Astrid Gadman, personalchef på utbildningsförvaltningen.

De som gillar staden som arbetsgivare tycker att de viktigaste karriärsmålen är att uppnå balans mellan arbete och privatliv. Men också att vara trygg och säker i arbetet och att vara hängiven en god sak.

Mer fakta om undersökningen
Cirka 1 700 unga pedagoger har svarat på frågorna om vad som är viktigt när de väljer arbete och var de helst vill arbeta. Bland de svarande var 79 procent kvinnor och 21 procent män.

På frågan om vilken typ av arbetsgivare man helst vill arbeta i ligger kommunala arbetsgivare i topp med 39 procent, att jämföras med 14 procent för privat aktör.

Lön, skolans pedagogik, ryktet och läget är faktorer som styr valet av arbetsgivare. 27 procent är intresserade av att byta arbetsgivare inom det närmaste året.

Relaterat
På sidan Karriär och kompetens berättar Pedagog Stockholm vad Stockholms stad erbjuder anställda lärare.