Skip to main content

Vidgade vyer med Matematiklyftet

Nyhet   •   Dec 03, 2015 07:34 CET

I höst har cirka 1 000 lärare i staden startat den sista omgången av Matematiklyftet som totalt omfattar cirka 2 400 stockholmslärare i matematik. Satsningen bygger på kollegialt lärande och i klassrummet lär sig eleverna att det finns flera sätt att lösa ett matteproblem.

Tidningen LÄRA Stockholm har besökt Vasa Real som är inne på sitt andra år med Matematiklyftet.

– Det har vidgat vyerna. Jag tror att det gör både oss lärare och eleverna bättre. Jag som lärare har blivit mer uppmärksam på hur elevernas process ser ut när de löser problem och hur de ställer sina frågor, konstaterar Tove Åkesson.
Hon är förstelärare i matematik och i år samtalsledare för sina ämneskollegor.

Kollegan Annika Kihlström, förstelärare i NO, håller med.
– Den största skillnaden sedan vi startade mattelyftet är att eleverna har fått en mycket mer positiv inställning till matten. Prov och betyg känns inte som det viktigaste. Vi har fått in vardagen och meningsfullhet i matten, eleverna tycker att det är roligt med problemlösning.

De båda lärarna sammanfattar det viktiga i matematiken: Att få med alla, att få det roligt, att prata matte och begrepp och vrida och vända på problemet och sätta det i ett sammanhang. Om Matematiklyftet kommer att avspegla sig i bättre resultat i nationella och internationella mätningar är ännu för tidigt att säga, menar Mait Adegård, en av organisatörerna bakom Matematiklyftet i Stockholm.

– Och betygsresultat börjar vi titta på först läsåret 2016/17.
Sedan gäller det förstås att få Matematiklyftet att leva vidare också efter själva satsningen.
– Vår förhoppning är att arbetssättet kommer att institutionaliseras på skolorna och att de fortsätter att jobba med matematikutveckling på det här sättet. Det har visat sig att man börjat arbeta efter samma modell även i andra ämnen.

 Foto: Hans Alm