Skip to main content

9 av 10 grundskoleelever i Stockholm gymnasiebehöriga

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 09:44 CET

Skolverkets statistik för grundskolan läsåret 2010/11 har publicerats och visar en fortsatt hög andel gymnasiebehöriga bland stadens grundskoleelever, trots att behörighetskraven skärpts väsentligt i år. Statistiken visar också att Stockholmselevernas meritvärde (genomsnittsbetyg) är högre än någonsin.

9 av 10 grundskoleelever gymnasiebehöriga – trots skärpta krav

Närmare 9 av 10 grundskoleelever (88 procent) som lämnade Stockholms stads grundskolor i juni är behöriga till gymnasieskolan. Detta trots att behörighetskraven skärpts. Tidigare behövde en grundskoleelev godkänt endast i tre ämnen (svenska, engelska, matematik) för att kunna söka vilket nationellt gymnasieprogram som helst. Numera krävs det godkänt i ytterligare fem ämnen för den som vill söka ett yrkesprogram på gymnasiet, och för den som vill söka ett högskoleförberedande gymnasieprogram krävs det godkänt i ytterligare nio ämnen.

Genomsnittsbetygen i stadens grundskolor högre än någonsin

Grundskoleelevernas meritvärde (genomsnittsbetyg) i Stockholms stad våren 2011 var 223,7 poäng. Det är det högsta någonsin för stadens skolor och en ökning med 3,8 poäng jämfört med föregående år. Det är också påtagligt högre än såväl riksgenomsnittet för kommunala skolor (207,7 poäng) som genomsnittet i Göteborgs (204,9) och Malmös (197,8) kommunala grundskolor.

 

En skola i världsklass – det är vår vision. Med Sveriges största utbildningsutbud och 16 000 engagerade medarbetare arbetar vi för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildningen för framtiden.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad