Skip to main content

Årets lärare och lärarlag 2014 i Stockholms stad korade

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 16:00 CEST

Årets lärare och lärarlag 2014 på grund- och gymnasieskolan har korats på Stockholms stads mässa för goda exempel. Och vinnarna är: Magnus Jacobsson på Bernadottegymnasiet, Lag Språkintroduktion på Ross Tensta gymnasium, Kenneth Bergman på Enbacksskolan och Arbetslaget Stjärnan på Sjöstadsskolan (bilden).

 

Årets lärare, gymnasieskola

Magnus Jacobsson, Bernadottegymnasiet

Motivering: Magnus är precis som en lärare ska vara. Han visar en konstant mycket hög nivå på sin undervisning. Samtliga lektioner är väl planerade och väl genomförda och hans stora intresse för sitt ämne lyser alltid igenom. Magnus är även mycket populär bland eleverna och engagerar sig mycket i dem, både i och utanför skolan. Han är en god förebild både när det gäller undervisningen i klassrummet, mentorskap och förhållningssätt till eleverna.

Årets lärarlag, gymnasieskola

Lag Språkintroduktion, Ross Tensta gymnasium
Susanna Franzén (lagledare), Kristin Cohlin Granat, Ingrid Haus, Lina Pilo, Kenny Nilsson, Sofie Nilsson, Annelie Drewsén (tjl vt14), Berna Ilan, Gerd Enqvist, Iman Pasafkand och Lisbet Westin

Motivering: Detta är arbetslaget som vänt upp och ner på föreställningarna om vad det innebär att undervisa nyanlända ungdomar. De har på ett föredömligt vis hittat sin egen variant på Rosskonceptet. Med språk och samhällsfrågor som röd tråd i sitt arbete har de bevisat att man med hjälp av ämnesövergripande samarbete, höga förväntningar och nytänk, kan lyckas över förväntan.

Arbetslagets insatser har direkt bidragit till programmets goda rykte, både internt och externt. Lagets förmåga att inspirera varandra i nya arbetssätt och metoder i undervisningen, att tänka nytt utanför ramarna, sticker ut.

 

Årets lärare, grundskola

Kenneth Bergman, Enbacksskolan

Motivering: Kenneth Bergman utgår från varje individs förutsättningar när han i nära samarbete med eleven lotsar henne eller honom framåt. Detta gäller såväl kunskapsutveckling som social utveckling. Han bemödar sig till det yttersta att nå varje elev, utan undantag, och för en ständig dialog med eleverna i kunskaps- och i värdegrundsfrågor. Hans insatser bidrar till höga elevresultat i so-ämnena och till ett gott arbetsklimat på skolan.

Kenneth Bergman är ett gott exempel på en lärare som efter 40 år fortfarande älskar sitt arbete, ständigt förnyar sig och prövar sina kunskaper i samtal med andra.

Årets lärarlag, grundskola

Arbetslaget Stjärnan, Sjöstadsskolan
Anki Mouantri, Annikam Nordahl, Charlotta Wilson, Eva-Liisa Kopra, Gunilla Finnson, Jörgen
Klippmark och Sara Wetterlund

Motivering: Samarbetet i Stjärnan präglas av kompetens, prestigelöshet, öppenhet och en stark vilja att ställa upp. För varandra och för eleverna. Arbetslaget lyfter utmaningar och vågar se utanför invanda mönster. Betygen har höjts varje år och för eleverna i årskurs 9 i december 2013 var betygen de hittills högsta för Sjöstadsskolan. Arbetslaget ger alla elever goda möjligheter att lyckas i sitt skolarbete. De kombinerar hög kvalitet på undervisningen med ett stort mått av omsorg, ett gemensamt ansvar och ett systematiskt kvalitetsarbete.

Vinnarna har tidigare fått motta motiveringar av grundskole- och gymnasiedirektören på sina skolor tillsammans med de andra nominerade lärarna och lärarlagen . Läs motiveringarna till de nominerade här.

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många duktiga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad