Skip to main content

Arbetet för att minska lärarnas arbetsbörda intensifieras

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2013 14:59 CET

Arbetsmiljöverket har beslutat om ett föreläggande om att Stockholms stad bland annat ska se över vilka arbetsuppgifter som ska ingå i lärarnas reglerade arbetstid. Stockholms stad överklagar inte beslutet utan fortsätter och intensifierar arbetet med att kartlägga och förbättra lärarnas arbetsmiljö.

– Våra lärare är skolans viktigaste resurs och det ligger i allas intresse att de har en bra arbetsmiljö så att de kan klara sitt viktiga pedagogiska uppdrag.
Det säger Astrid Norderfeldt, personalchef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Lärarrollen är under ständig utveckling och förändring beroende på omvärldsfaktorer och ett förändrat regelverk.
– Vi ser att lärare fått nya arbetsuppgifter, bland annat genom att staten ökat kraven på dokumentation. En översyn av dessa arbetsuppgifter, i samarbete med skyddsombuden från de lärarfackliga organisationerna, har påbörjats och kommer att intensifieras, säger Astrid Norderfeldt.

Lärarförbundet har föreslagit åtgärder för att minska lärarnas höga arbetsbelastning i en handlingsplan till Stockholms stad.
– Lärarförbundets förslag innehåller flera konstruktiva förslag som är väl värda att arbeta vidare med. Det är ett bra underlag för konkreta åtgärder och fortsatta diskussioner parterna emellan, säger Astrid Norderfeldt.

Utbildningsförvaltningen intensifierar nu det pågående arbetet med att genomlysa lärarnas arbetssituation utifrån kärnuppdraget – att undervisa. 
– Skyddsombud och berörda medarbetare kommer självfallet involveras i detta arbete där vi också tar tillvara goda exempel, säger Astrid Norderfeldt.
Syftet är att se vilka arbetsuppgifter som kan förändras eller tas bort för att minska arbetsbördan.

För mer information: Astrid Norderfeldt, personalchef, tel: 08 508 33 767

En skola i världsklass – det är vår vision. Med Sveriges största utbildningsutbud och 16 000 engagerade medarbetare arbetar vi för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildningen för framtiden.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad