Skip to main content

Bättre IT-utrustning ger god gemensam standard i skolorna

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 20:00 CEST

Under våren har 173 skolor inom Stockholms stad fått nya datorer och ny IT-infrastruktur inom ramen för stadens omfattande införande av ny plattform för IT. De nya datorerna och den nya IT-infrastrukturen innebär att alla Stockholms stads skolor fått en god enhetlig standard som ska komma eleverna till godo.

- Vi har genomfört ett stort projekt med många intressenter. Trots den stora förändringen på ganska kort tid fungerar det mesta bra. Vi upplever förstås en del initiala utmaningar med tekniken, men genomför regelbundna möten med leverantörerna för att lösa de problemen så fort som möjligt, säger Johanna Engman, chef för kvalitets- och ekonomiavdelningen på utbildningsförvaltningen och biträdande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Innan införandet av GS-IT (Gemensam Service IT) befann sig skolorna på olika nivåer i kvalitet på den befintliga IT-utrustning och hade kommit olika långt i sitt användande av IT i undervisningen.

- På en del skolor blir den ökade kvaliteten relativt stor medan andra skolor inte kommer att märka lika stor skillnad. Med en bättre enhetlig standard på datorerna kan vi nu arbeta för att få tjänster och funktionalitet på plats och utveckla skolornas arbete med IT i det pedagogiska arbetet, säger Johanna Engman.

Arbetet med att införa nya datorer och ny IT-infrastruktur på skolorna har genomförts i nära samarbete med stadens skolor. Ett flertal arbetsgrupper har fått lämna in synpunkter. Representanter för skolorna, till exempel rektorer, intendenter och it-tekniker har i samband med upphandlingen tillsammans med stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen i workshop diskuterat skolornas behov och krav 

För ytterligare information vänligen kontakta Johanna Engman, chef för kvalitets- och ekonomiavdelningen, 08-508 33 000.