Skip to main content

Dags att söka skola!

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2018 08:30 CET

Mellan den 15 januari och 15 februari är det dags för vårdnadshavare till 11 000 blivande sexåringar i Stockholms stad att söka skola till läsåret 2018/2019.

Utbildningsförvaltningen uppmanar alla att utnyttja sin rätt att ansöka till tre skolor som är anslutna till skolsöktjänsten inom Stockholm stad. Om det är fler elever än platser på en skola träder en urvalsprincip in som baseras på skollagen.

- Det är viktigt att vårdnadshavaren anger tre önskade skolor för att barnet i största möjliga utsträckning ska erbjudas plats i en skola som man önskar, säger Christer Blomkvist, samordnare på utbildningsförvaltningen.

Information om hur det går till att söka skola skickas till barnens folkbokföringsadress. Mer information om att söka skola och antagningsregler finns också på

www.stockholm.se/sokaskola.

Obligatorisk förskoleklass höstterminen 2018

Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklassen obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla ska gå i skolan i minst tio år. Den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.

- I praktiken innebär det här för oss som kommun inte särskilt mycket eftersom 98 procent av sexåringarna varje år börjar i förskoleklass, trots att det inte varit obligatoriskt. Vi har därmed redan en befintlig organisation riggad för ändamålet som fungerar väl, säger Christer Blomkvist.

För vårdnadshavare innebär det en viss förändring, eftersom skolplikten innebär att eleverna har närvaroplikt i förskoleklassen. Detta är en princip som tidigare gällde från årskurs ett. Ledighet utöver loven ska därför beslutas av rektor på respektive skola.

Fakta

  • Om eleven inte får plats i någon av skolorna som vårdnadshavarna ansökt till kommer hen att erbjudas en plats i en skola nära hemmet.
  • Alla elever som idag går sista årskursen på sin nuvarande skola ska ansöka om plats i ny skola.
  • Inför sökperioden 2016 reviderades urvalsgrunderna för bland annat syskonförtur för antagning till förskoleklass och grundskola.

Relaterat
Hela betänkandet och mer information om riksdagsbeslutet i Stockholms stad.

Under relaterat material finns statistik på antal sexåringar uppdelat per stadsdel i Stockholms stad.

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.