Skip to main content

Digitalt lyft för ett bättre lärande i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 07:32 CEST

Stockholms stads utbildningsförvaltning lanserar en tydlig målbild och it-strategi för ett bättre lärande under SETT2014 på Kistamässan 7–8 maj. Ett verktyg för självskattning, som hjälper skolledare och lärare att bedöma och höja sin it-mognad, är en av satsningarna som presenteras.

It-strategin för ett bättre lärande består av fem områden: digital kompetens, samarbete och kommunikation, digitalt innehåll, infrastruktur och uppföljning. Det finns konkreta målbilder per område för skolorna. Bakom målbilderna ligger ett 60-tal intervjuer med internationella och nationella experter, intensiv omvärldsbevakning samt ett fördjupat arbete tillsammans med Stockholms stads grund- och gymnasieskolor.
– It-strategin är vägledande och därmed ett bra stöd när vi tillsammans med våra skolor planerar insatser för att åstadkomma en digitalisering av skolan, säger Ann Hellenius, tf avdelningschef på utbildningsförvaltningen.

Verktyget för självskattning ska hjälpa skolledare och lärare att bedöma och höja sin it-mognad. Det består av:

  • En självskattning där skolledare och lärare, med stöd av ett webbverktyg, själva bedömer vilken mognadsnivå de ligger på inom it-strategins fem områden.
  • Verktyget ger förslag på konkreta åtgärder för att höja it-mognaden utifrån resultatet på självskattningen. Varje skola skapar en egen handlingsplan för att höja it-mognaden, både för skolledare och för lärare.
  • Åtgärderna genomförs som en del i det ordinarie kvalitetsarbetet.

Verktyget testas under våren på sju skolor och ambitionen är att 60 skolor tar fram en it-handlingsplan med stöd av verktygen under hösten 2014. Arbetet fortsätter i övriga skolor under 2015.

SETT2014
Ann Hellenius och Mattias Olsson berättar mer om den nya it-strategin och det digitala lyftet i Stockholm på SETT torsdag 8 maj kl. 12.15 i sal M7.

Läs mer om mässan och hämta konferensprogrammet på www.settdagarna.se. Där kan du också ackreditera dig som journalist.

För mer information, kontakta:
Ann Hellenius, tf avdelningschef. Tel: 08- 508 33 099
Mattias Olsson, it-strateg. Tel: 08- 508 33 912

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många duktiga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad