Skip to main content

Fler elever får den skolplats som de själva önskat

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 08:31 CET

Stockholms stad växer kontinuerligt och det gör även elevunderlaget. I år har nu 15 470 elever fått besked om skolplacering. Totalt har 93 procent av alla elever som ska börja förskoleklass till hösten 2018 fått någon av sina tre sökta skolor, vilket är en ökning med en procent sedan i fjol.

Från den 15 januari till den 15 februari kunde vårdnadshavare söka skola inför höstterminen 2018. I år var det 15 470 elever som lämnade in önskemål om placering, varav 9975 till förskoleklass.

- Alla elever är garanterade en plats i en kommunal grundskola nära hemmet. Det ökar tryggheten för elever och deras föräldrar att en så stor majoritet får någon av sina tre önskade skolplaceringar, säger Christer Blomkvist, samordnare på avdelningen för utveckling och samordning, utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Är det fler sökande än antalet platser på en skola träder den relativa närhetsprincipen in som baseras på Skollagen. Den innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts både barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen.

- Med hjälp av IT-stöd blir avståndsberäkningar väldigt precisa, vilket ökar transparensen och rättssäkerheten i besluten, berättar Christer Blomkvist.

De flesta, 81 procent, som sökt till förskoleklass till hösten får plats på den skola de sökt i första hand. 9 procent får plats på den skola de sökt i andra hand och 3 procent får plats på sitt tredjehandsalternativ. I elevtäta områden eller i områden där vissa skolor har extremt högt söktryck sjunker dock andelen elever och vårdnadshavare som får något av sina önskemål.

För en mer utförlig beskrivning av den relativa närhetsprincipen, vilka avstånd som definieras vara nära hemmet, vad syskonförtur innebär och vilka andra urvalskriterier som finns, gå in på stockholm.se/sokaskola.

Fakta

  • Om eleven inte får plats i någon av skolorna som vårdnadshavarna ansökt till kommer denne att erbjudas en plats i en kommunal grundskola nära hemmet.
  • I Stockholms Stad finns cirka 100 000 elever i grundskolan (inklusive förskoleklasser), 142 kommunala grundskolor och 118 fristående skolor.
  • 54 fristående grundskolor är anslutna till stadens ansökningstjänst. Stockholms stad har ingen statistik på antal sökanden till fristående skolor utanför stadens ansökningstjänst.
  • Statistikresultatet går inte att bryta ner per stadsdel.

Mer information
E-tjänsten Söka skola
Fördjupad information om relativa närhetsprincipen

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.