Skip to main content

Fler tar examen i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 08:14 CEST

Elever, gymnasiet. Foto: Folio

Fler går ut gymnasiet med godkända betyg i Stockholms stad. Både pojkarnas och flickornas resultat har förbättrats, men mest pojkarnas.

Från läsåret 2018/2019 fick 88 procent av stadens kommunala gymnasieelever ett examensbevis, vilket är två procentenheter fler än året innan. Pojkarna förbättrade sin andel med tre procentenheter och flickorna bidrog med en procentenhet.

-Examensbeviset är avgörande för fortsatta högskolestudier och ökar möjligheterna till framtida försörjning genom anställning. Resultatet är glädjande, inte minst för alla elever och lärare som arbetat hårt för att lyckas, säger Peter Lyth, gymnasiedirektör i Stockholms stad.

För att få examensbevis från ett nationellt gymnasieprogram behöver eleven klara av 2500 kurspoäng. Av samtliga utfärdade examensbevis var 89 procent från högskoleförberedande program och 11 procent från yrkesprogram.

Fakta

  • Resultatet innefattar elever på nationella gymnasieprogram i Stockholms stads kommunala gymnasieskolor.
  • En elev som inte uppfyllt kraven för examensbevis får ett studiebevis.
  • För att få godkänt behöver eleven få minst betyget E.

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.