Skip to main content

Forskande lärare ger bättre skolresultat

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 09:59 CET

Tillsammans med fyra andra skolhuvudmän inleder utbildningsförvaltningenStockholms stad ett långsiktigt partnersamarbete med skolbranschens forskningsinstitut Ifous. De övriga huvudmännen är AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun. Tillsammans representerar vi cirka 1 500 skolor, 300 000 elever och 30 000 lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning.

– Stockholms stad har samarbetat med Ifous sedan institutet startades och detta är en naturlig utveckling för oss i vårt arbete att stärka den klassrumsnära forskningen. Tillsammans med fyra andra kommunala och fristående huvudmän stärker vi lärarnas professionella utveckling. Det är ett arbete som kommer att gynna alla skolor, säger Tony Mufic utbildningsdirektör i Stockholms stad.

Partnersamarbetet kommer att fokusera på praktiknära forskning och utvecklingsarbete inom områden som innebär stora utmaningar för den svenska skolan. Särskilt fokus kommer att läggas på att förbättra undervisningen och minska klyftorna i kunskapsresultaten.

– Ifous är bra på att sammanställa och sprida forskning så att den blir användbar för lärare i undervisningen. I och med detta samarbete kommer vi skapa fler möjligheter för lärare som vill forska i den egna klassrumspraktiken, säger Tony Mufic.

Du inbjuds tillsammans med nyckelaktörer på utbildningsområdet till ett möte om partnerskapet. Mötet anordnas som ett panelsamtal mellan skolhuvudmännen där aktuella skolfrågor diskuteras. Det finns möjlighet att ställa frågor till de medverkande under samtalet och efteråt finns utrymme för enskilda intervjuer.

Tid: Måndagen den 8 februari 2016 kl. 10.00 – 11.30

Plats: Hotell Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8

MEDVERKANDE:

Tony Mufic, utbildningsdirektör Stockholms stad

Einar Fransson, produktionsdirektör, Nacka kommun

Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan

Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör Helsingborgs stad

Marcus Strömberg, VD Academedia

Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous

Per Reinolf, styrelseordförande Ifous

För mer information om FoU i Stockholms stad:

Katarina Arkehag 

Telefon: 08-50833032 

E-post: katarina.arkehag@stockholm.se