Skip to main content

Internationellt samarbete om menstruationsrubbningar och ätstörningar

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 08:00 CEST

Representanter från ungdomsmottagningarna i Sankt Petersburg och Riga kommer under en vecka (8/9–12/9) att ta del av expertkunskap om menstruationsrubbningar och ätstörningar på Stockholms skolors ungdomsmottagning (SKUM).

Det är en del i projektet Adolescent Health, focusing on eating and menstrual disorders, theoretical and clinical aspects 2014–2015. I november respektive januari 2015 äger uppföljningsmöten rum i Sankt Petersburg och Riga.

– Det handlar om allvarliga problem för de unga som är drabbade. 70 procent av de med längre mensbortfall har en ätstörning. Vi arbetar på många sätt för att tidigt identifiera och behandla med syftet att undvika framtida ohälsa. Nästa vecka inleder vi ett viktigt erfarenhetsutbyte med Sankt Petersburg och Riga som syftar till att hitta utvecklingsmöjligheter inom området, säger projektledare Marianne Wiksten-Almströmer på Stockholms skolors ungdomsmottagning.

Stockholms skolors ungdomsmottagning har stor erfarenhet och kunskap inom området och dess expertteam kommer att redovisa fallstudier och hålla interaktiva lektioner med besökarna under veckan.

För mer information, kontakta:
Marianne Wiksten-Almströmer, Stockholms skolors ungdomsmottagning. Tel: 08-508 32 742


En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många skickliga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad