Skip to main content

Kreativ workshop om hur vi får nya lärare

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 08:00 CEST

År 2030 har Stockholmsregionen 2,4 miljoner invånare. Det ställer stora krav på framtida lösningar, inte minst för skolan. Utbildningsförvaltningen jobbar på flera sätt för att möta framtidens utmaningar, bland annat i Almedalen.

Under OpenLabs workshop i Almedalen demonstreras hur designmetodik kan användas för att hitta förslag till lösningar på stora samhällsfrågor. Alla är välkomna att delta i workshopen för att hitta lösningar på samhällsutmaningar som: Hur får vi fler att vilja bli lärare? Publiken röstar sedan fram de bästa förslagen.

Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholms stad presenterar utmaningen och deltar i ett panelsamtal med en oppositionspolitiker.

– Med OpenLabs workshop vänder vi upp och ner på vad politiker brukar göra i Almedalen. Vi vill ta tillfället i akt att få folk att börja tänka tillsammans och vara kreativa ihop, säger Ivar Björkman, verksamhetschef och tidigare rektor för Konstfack.

– Vi arbetar på många olika sätt för att fler ska vilja bli och fortsätta vara lärare, bland annat genom OpenLab, säger utbildningsdirektör Anders Carstorp.

Utbildningsförvaltningen erbjuder bland annat nya karriärvägar för lärare, meriteringsprogram, möjligheter till professionsutveckling samt Learning/Lesson Study och praxisnära forskning i nätverk som utvecklar undervisningen. Dessutom fortsätter arbetet med att minska lärarnas administrativa arbetsmängd.

OpenLab är en nystartad verksamhet där studenter, lärare och forskare från Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Södertörns högskola arbetar i projekt med utmaningar från Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län.

En skola i världsklass – det är vår vision. Med Sveriges största utbildningsutbud och 15 000 engagerade medarbetare arbetar vi för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildningen för framtiden.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad