Skip to main content

Stockholms gymnasieungdomar debatterar i Stadshuset

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 08:00 CET

Tisdag den 30 november fylls Rådssalen i Stockholms stadshus med gymnasieungdomar från 12 skolor i Stockholm. Under dagen debatterar de och fattar beslut om förslag som de arbetat fram tillsammans. Eleverna deltar i Ungdomsparlamentet som håller sin avslutande plenarsession i kommunfullmäktiges lokal.

Under hösten har ungdomarna i sin undervisning fördjupat sig i samhällsfrågor som de själva anser viktiga. Följande frågor har behandlats:

- Hur kan vi på bästa sätt förebygga stress och psykisk ohälsa i skolan?
- Hur skall vi göra för att utveckla kollektivtrafiken i Stockholm?
- Hur ska Stockholm agera för att skapa ett renare Östersjön?
- Hur ska vi göra för att underlätta för ungdomar i Stockholm att ha en meningsfull fritid?
- Hur kan vi öka integrationen mellan ungdomar från olika delar av Stockholm?

Vid plenarsessionen den 30 november diskuterar ungdomarna de motioner som deras arbete resulterat i. Genom omröstning fattas sedan beslut om förslagen ska antas eller inte. Vid sessionen inledningstalar Gustav Fridolin, riksdagsledamot (Mp) och Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm avslutar dagen.

Sessionen kan följas på plats via Rådssalens åhörarplatser. Debatten sänds även i direktsändning via webben på www.ungdomsparlamentet.se. Motionerna som behandlas finns tillgängliga på Ungdomsparlamentets hemsida.

Bakgrundsinformation:
Ungdomsparlamentet arrangeras av Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Syftet är att öka ungdomars intresse och kunskap om demokratin, det politiska beslutsfattandet och aktuella samhällsfrågor. Ungdomsparlamentet ger ungdomarna en praktisk tillämpning i ett demokratiskt arbetssätt. Mer information finns på www.ungdomsparlamentet.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Thunblad, tel 076-1233586, pontus.thunblad@stockholm.se