Skip to main content

Stockholms stads grundskolor premierar skickliga lärare

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 08:23 CEST

Stockholm är idag löneledande för lärarlöner i Sverige. Det nya löneavtalet för lärare landade på en genomsnittlig löneökning på lägst 4,2 procent. 

Nu går utbildningsförvaltningen ett steg längre mot en ökad lönedifferentiering där skickliga lärare premieras.  I 2011 års löneöversynsarbete premierades fyra grundskolor som hade en god måluppfyllelse, dvs. lärare vid dessa skolor fick en högre lön. Nu ges ett utrymme för 7-8 skolor att lägga ut ytterligare 0,5 procent till lärarlöner, dvs. 4.7 procent. På motsvarande sätt väljs lika många skolor ut som lägger ut 0,5 procent mindre.  Allt detta samtidigt som cirka 100 skolor lägger ut den genomsnittliga nivå, dvs. 4,2 procent.

 När man har valt ut skolorna har man tagit hänsyn till skolornas ekonomi, löne- respektive rekryteringsläge. Satsningarna ska rymmas inom respektive skolas budget.

 - Det vi vill är att skickliga lärare som hjälper sina elever och sin skola till bra resultat ska kunna få högre lön, säger grundskoledirektör Håkan Edman. Förutom att vi ökar lönespridningen, hoppas vi att detta också ska hjälpa till att höja läraryrkets status.

Stockholm står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning av lärare. Det är stor skillnad bland skolorna i hur många behöriga lärare som söker lediga lärarjobb. Det påverkar möjligheterna att välja ut den mest lämpade kandidaten. Vissa skolor har svårt att över huvud taget få behöriga sökande.

- De skolor som har svårt att rekrytera ska kunna få ett större löneutrymme. Möjligheten till en högre lön kan locka många att resa lite längre eller att söka sig till en skola med lite mer utmanande förutsättningar för undervisningen. Detta är ytterligare ett område som vi vill arbeta med, avslutar Håkan Edman.

För mer information:

Håkan Edman, grundskoledirektör

08- 508 33 920

En skola i världsklass – det är vår vision. Med Sveriges största utbildningsutbud och 16 000 engagerade medarbetare arbetar vi för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildningen för framtiden.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad