Skip to main content

Ungdomar diskuterar samhällsfrågor med Stockholmspolitiker

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2011 08:00 CET

Den 8 december arrangerar Stockholms Ungdomsparlament ett dialogseminarium med ledamöter från Ungdomsparlamentet 2011 och politiker från några utvalda facknämnder. Där diskuteras idéer och förslag på förbättringar inom områden som engagerar dagens unga Stockholmare 

Under höstens undervisning har ungdomarna fördjupat sig i samhällsfrågor som de själva anser vik­tiga:

  • Hur kan Stockholms stad skapa förutsättningar för fler arbeten åt ungdomar?
  • Hur kan Stockholms stad arbeta för att garantera likvärdig och rättvis betygsättning i gymnasiet?
  • Hur och var ska Stockholm bygga bostäder för en framtida befolkning?
  • Hur kan vi minska soporna/avfallet i Stockholm?
  • Hur kan Stockholms stad minska och aktivt bekämpa hemlöshet i staden?

Datum: 8 december 2011

Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70

lokal ”Manhattan”

Tid: 14:30-16.30

Ungdomsparlamentet arrangeras av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Syftet är att öka ung­domars intresse och kunskap om demokratin, det politiska beslutsfattandet och aktuella samhällsfrågor. Ungdomsparlamentet ger ungdomarna en praktisk tillämpning i ett demokratiskt arbetssätt. 

För mer information:

Projektledare Samuel Branting, Tel. 076-123 28 11

En skola i världsklass – det är vår vision. Med Sveriges största utbildningsutbud och 16 000 engagerade medarbetare arbetar vi för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildningen för framtiden.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad