Skip to main content

Utbildningsförvaltningen får del av skolforskningspengar

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 10:03 CET

Professor Inger Eriksson höjer armen i en segergest, när det blir klart att Stockholm Teaching & Learning Studies tilldelas forskningsbidrag för praktiknära skolforskning.

På Lärarnas forskningskonferens meddelade Skolforskningsinstitutet vilka som får bidrag för praktiknära skolforskning. Av 122 ansökningar valdes 8 projekt ut att dela på 30,5 miljoner kronor under en period på tre år. Ett av de utvalda projekten kommer att ledas av professor Inger Eriksson, Stockholms universitet, som sedan en tid är knutet till den regionala samverkansplattformen Stockholm Teachning&Learning Studies som utbildningsförvaltningen leder.

Forskningsprojektet kommer att handla om förmågan att föra och följa algebraiska resonemang - utmaningar för undervisningen i grundskolan och gymnasiet.

- Trots den korta ansökningstiden fick vi in många ansökningar med stor bredd och relevans, säger Lena Adamson, direktör på Skolforskningsinstitutet.

- Alla skolformer utom vuxenutbildning är representerade bland de projekt som fått bidrag och det har skett en jämn fördelning mellan landets lärosäten.

- Det här är en stor seger för Stockholm Teaching & Learning Studies forskningsambitioner, säger Inger Eriksson.

- Det är jätteroligt och unikt att få genomföra ett projekt från lågstadiet till gymnasiet. Våra vetenskapliga artiklar kommer att spridas och granskas.

För mera information om utbildningsförvaltningens forskningsprogram, vänligen kontakta Katarina Arkehag, enhetschef FoU vid Utbildningsförvaltningen. 08-508 33 032.