Skip to main content

Yrkesutbildning - ett smart val!

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 11:04 CET

Yrkesutbildning är ett smart val! Det är budskapet i den informationskampanj som utbildningsförvaltningen i Stockholms stad nu går ut i. Syftet är att vidga bilden av och öka kunskapen om vad det innebär att gå ett yrkesprogram på gymnasiet och vad det leder till men även att höja statusen och intresset för praktiska yrken. På sikt hoppas man att få fler sökande till yrkesprogrammen. Med sponsrade inlägg och inspirerande filmer i sociala medier som Youtube, Facebook och Instagram vill man nå ungdomar som ska göra sitt gymnasieval.

Allt färre elever väljer att gå yrkesprogram i gymnasiet. Det märks särskilt från 2011 då den nya gymnasieskolan infördes och högskolebehörigheten inte längre var obligatorisk. Ungas valprocess till gymnasiet är komplex och påverkas starkt av social bakgrund och omgivningen. Många väljer ett högskoleförberedande program i tron att det ”öppnar fler dörrar.” Det här leder till att det år 2030 kommer att vara stor brist på yrkesutbildad arbetskraft, dvs som har gått något av gymnasieskolans yrkesprogram eller yrkeshögskola för att studera till ett särskilt yrke. 

– Kampanjen vill skapa positiva bilder om yrkesutbildning och nå ut till ungdomar så att de som funderat på att välja en yrkesutbildning också gör det. Många väljer annat utifrån att de inte inser värdet av sin talang eller intresse. Valmöjligheterna är så många efter ett yrkesprogram. Man kan börja jobba direkt efter examen. Eller gå vidare till högre utbildning på yrkeshögskolan eller högskolan, säger Stockholms stads gymnasiedirektör Jan Holmquist

För att nå ut än mer effektivt samarbetar förvaltningen med dintalang.se (WorldSkillsSweden) som i en riksomfattande kampanj bland annat tagit fram elva filmer kring talang för olika yrken.

Förvaltningens egna kampanjdelar fokuserar på Stockholms byggtekniska gymnasium samt Stockholms hotell- och restaurangskola för att få ett stockholmsperspektiv. En egen kampanjsida på dintalang.se/stockholmsstad innehåller bland annat information och FAQ om stadens yrkesprogram/skolor.

Se presentationsfilm för Stockholms byggtekniska gymnasium.

För mer information

Gymnasiedirektör Jan Holmquist, tel 076-123 36 56, jan.holmquist@stockholm.se


FAKTA

Bakom satsningen Din Talang står WorldSkills Sweden där regeringen och arbetsmarknadens parter samverkar. Resultatet har hittills varit mycket positivt. Drygt 850 000 visningar av filmerna innebär att närmare 75 procent av primära målgruppen har nåtts och att annonserna har visats ca 340 000 gånger. Totalt 3 154 100 exponeringar. Den höga visningsfrekvensen och genomklickningarna på annonserna visar att målgruppen har uppskattat innehållet och vill veta mer.