Skip to main content

Christel Tholse Willers om förslaget till ny finansieringsmodell för public service

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2017 15:55 CEST

Christel Tholse Willers, vd, UR.

Idag den 16 oktober presenterade den parlamentariska public service-kommittén sitt förslag till nytt finansieringssystem för public service. Utredningen föreslår att nuvarande radio- och tv-avgift ersätts av en individuell public service-skatt.

- UR:s användare förväntar sig att kunna titta, lyssna och ta del av utbudet när de själva vill och på de plattformar de använder. Public service måste anpassa sig utifrån användarnas behov, därför är det viktigt att finansieringen föreslås bli teknikneutral liksom ett kommande uppdrag, säger UR:s vd Christel Tholse Willers.

Oberoendet är centralt för UR som public service-bolag. För UR:s trovärdighet är det är viktigt med ett så tydligt avstånd som möjligt mellan staten och UR:s verksamhet.

Det är bra att kommitténs förslag tydligt slår fast att finansieringen även fortsatt ska ligga helt åtskilt från statsbudgeten och endast omfatta public service-bolagen UR, SR och SVT.

UR välkomnar också förslagen som syftar till att värna oberoendet, som exempelvis längre tillståndsperioder samt att den nu årliga medelsprövningen tas bort och att beslutet om medlen istället gäller under hela tillståndsperioden.

Om regeringen väljer att gå vidare med public service-kommitténs förslag blir det viktigt att se över om det finns fler åtgärder som ytterligare kan stärka public service-bolagens oberoende. Det kan även övervägas att de åtta-åriga tillstånden kan börja gälla tidigare än föreslagna 2026. UR återkommer med mer detaljerade synpunkter på förslaget i kommande remissyttrande.

- För att UR fortsatt ska kunna bidra till det livslånga lärandet behövs en långsiktigt hållbar finansiering och en förutsägbar uppräkning av medlen under hela tillståndsperioden, säger Christel Tholse Willers.

OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se