Skip to main content

Hur kan en 1,5-åring veta vad hon vill?

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 11:59 CET

De oroade sig för kaos, men i stället infann sig en lugn och koncentrerad stämning när barnen fick bestämma. Det berättar förskollärare och barnskötare som slutat säga nej och börjat säga ja till barns initiativ. I Jakten på demokrati i förskolan skriver författaren Gabriella Ekelund om vad som krävs av vuxna som vill ta barns rätt till inflytande och delaktighet på allvar.

– När barns uppfattningar ignoreras eller körs över beror det sällan på ren illvilja. Snarare handlar det om vuxnas omedvetenhet om att vi i praktiken nedvärderar barn. Varje generation har en gemensam historia av hur barn har blivit behandlade. Och varje enskild människa har erfarenheter av sin egen uppfostran. Både vår historia och barns villkor i vår nutid påverkar hur vi ser på barn, det måste man förstå för att ha ett medvetet demokratiskt förhållningssätt, menar journalisten och författaren Gabriella Ekelund.

Ett demokratiskt förhållningssätt gentemot barn är en förutsättning för att kunna följa förskolans läroplan eftersom den säger att det är barnens intressen och nyfikenhet som ska vara utgångspunkt för verksamheten. 

Jakten på demokratin i förskolan är en bok för den som vill fundera mer på hur man möjliggör ett verkligt inflytande för våra allra yngsta medborgare. Boken ger också insikt i det pedagogiska uppdrag förskolan har och hur det har förstärkts i och med den reviderade läroplanen. Den kan med fördel läsas av föräldrar och andra med engagemang för barns och förskolans villkor. För pedagoger i förskolan är boken en hjälp att bli medveten om hur man bemöter barn.

I boken intervjuas förskollärare och barnskötare som förändrat sin syn på barns inflytande och delaktighet. De berättar vad det betytt för dem som yrkesmänniskor att förstå hur målen i läroplanen kan realiseras av att ge barnen mer inflytande och inte minst vad det betytt att upptäcka barn som medmänniskor.  I boken berättar också forskare om när barns demokratiska kompetens och starka lust att lära ignoreras av pedagoger i förskolan.

Gabriella Ekelund är journalist och författare. Jakten på demokrati i förskolan är hennes fjärde bok med barnperspektivet som utgångspunkt. UR har också en tv-serie om vad ett demokratiskt förhållningssätt kan betyda i skolans värld: Jakten på det demokratiska klassrummet.

KONTAKT:
Karoline Malitzki
Pressansvarig Barn & Ung
Telefon: 08-784 42 72

OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se