Skip to main content

Utopia ritar Nordens mest hållbara kontorsbyggnad

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 15:13 CET

I dag utsågs Skanska och Utopia Arkitekters bidrag Juvelen till vinnare i arkitekttävlingen för den nya kontorsbyggnaden vid Uppsala Resecentrum. Byggnaden håller inte bara arkitektonisk världsklass, den kommer också att placera sig som nummer ett i Norden och nummer två i världen när det gäller hållbarhet.

I konkurrens med fyra andra team lyckades Skanska och Utopia Arkitekter övertyga juryn med sin vackra märkesbyggnad som också lever upp till absolut högsta standard när det gäller hållbara produktionsmetoder. 

Juvelen blir vad Skanska internt kallar en mörkgrön byggnad. Det innebär att den är självförsörjande på energi över en årscykel, att den uppförs utan några miljöskadliga ämnen och utan något avfall som går till deponi. Byggnaden kommer att nå högsta nivå, Platinum, i det internationellt ledande certifieringssystemet LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Skanskas beräkningar visar dessutom att byggnaden kommer att uppnå den hittills högsta poängen i Norden och den näst högsta i världen. 

– Vi är oerhört stolta över vår tävlingsseger. Med Juvelen får Uppsala en originell och iögonfallande byggnad som också ger platsen välbehövliga publika funktioner och en utemiljö som blir ett varmt välkomnade för så väl Uppsalabor som besökare till staden. Och som till på köpet är världsledande när det gäller hållbarhet, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter. 

En viktig framgångsfaktor i arbetet med Juvelen har enligt Emma Jonsteg varit att förslaget har tagits fram med hållbarhet som en grundförutsättning i arbetet. Miljötekniken är helt integrerad i Juvelens form och resultatet är en vacker, originell och funktionell byggnad som tog hem tävlingssegern baserad på sin form och funktion snarare än sina miljömässiga meriter. 

– Juvelen är ett bra exempel vad man kan åstadkomma med dagens teknik om man tar sin utgångspunkt i kraven på hållbarhet som en tillgång i gestaltningsarbetet snarare än ett nödvändigt ont. Att applicera tekniken i byggnaden snarare än som ett tillägg på den. I framtiden kommer ny teknik att ge oss lösningar och material som ger betydligt större frihet och möjligheter gestaltningsmässigt när det gäller hållbart byggande, vilket ger mersmak för fler projekt med högt ställda miljöambitioner, säger Emma Jonsteg. 

Juvelen får en bruttoarea på cirka 10 600 kvadratmeter fördelade på sex våningsplan. Fasadens utformning ger ett effektivt solskydd som minimerar kylbehov under sommarhalvåret. Byggnaden utrustas även med Skanskas patenterade metod för självförsörjning av kyla, Deep Green Cooling. Byggnaden s elförsörjning sker till stor del med hjälp av integrerade solceller. Skanska kommer att utveckla Juvelen i egen regi och avsikten är att byggstart ska ske under fjärde kvartalet 2014.

Utopia Arkitekter är ett arkitektkontor inriktat på bostäder och stadsbyggnad. Bland uppdragsgivarna finns kommuner, byggbolag, fastighetsägare, förvaltningsbolag, exploatörer och organisationer. Mer information hittar du på www.utopia.se

Bifogade filer

PDF-dokument