Skip to main content

24 timmars race i Ukraina gav 14 ton per hektar

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2013 11:00 CET

Väderstads rekordsådd i Ukraina den 25 april 2013 uppmärksammades av världspressen. Inom en 24-timmarsperiod sådde en VäderstadTempo F8 212 hektar majs i en hastighet av 18 km/h. Trots den höga hastigheten uppnåddes en genomsnittlig skörd på 14 ton per hektar.

"Detta visar att det är möjligt att så majs i en hastighet av 18 km/h samtidigt som ett otroligt resultat uppnås. Med tanke på att den genomsnittliga skördenivån i Ukraina för majs är cirka 6 ton per hektar, är vi är naturligtvis mycket glada över att uppnå 14 ton per hektar", säger Vitaliy Filatov
VD för Väderstad Ukraina.

Experterna från det ukrainska forskningsinstitutet redovisade en skördenivå på 17.7 ton per hektar med en fukthalt på 30.7, vilket vid en omvandling till 14 procents fukthalt motsvarar en skördenivå på 14.3 ton per hektar.

Majskornen är stora och det genomsnittliga antalet rader per kolv var 16-18 stycken. Vikten var 230 gram per kolv och den genomsnittliga fuktigheten 29-30 procent.

24-timmarsracet i Ukraina visar att det är möjligt att kombinera hög fart med hög avkastning. Enligt Artur Gzhegozh, chefsagronom påAgro-Leader-Ukraine, uppnåddes denna otroliga skördenivå tack vare tre faktorer:

1. Såmaskinen Tempo F8 sådde med stor precision med väldigt få luckor och dubbletter

2. Optimala väderförhållanden

3. Rätt tidpunkt för applicering av gödning och pesticider


Väderstads lantbruksmaskiner och metoder har ofta varit epokgörande och ligger i fronten vad gäller kvalitet, design, effektivitet och nytänkande. Företaget ägs av familjen Stark och har idag cirka 1350 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Bolaget är expansivt med elva helägda marknadsbolag och år 2013 beräknar företaget omsätta 2,7 mkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera