Skip to main content

Delar av verksamhet på Fenix 2 omlokaliseras

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 09:00 CET

Fenix 2

Fastighetsenheten på Vaggeryds kommun har gjort provtagningar och undersökt vissa delar av Fenix 2. Provsvaren och undersökningarna visar på fuktskador i byggnaden.

Som en följd av resultatet kommer vi att behöva se över hela byggnaden. För att underlätta kommande undersökningar och för att säkerställa en god inomhusmiljö för elever och personal kommer delar av verksamheten på Fenix 2 att flytta ut. 

De lokaler som primärt berörs är teorisalarna som Fenix gymnasium använder. En schemaomläggning har gjorts och undervisningen som bedrivits i dessa lokaler kommer att flyttas till Fenix 1. I dagsläget arbetar vi med lösningar för Kulturskolans olika verksamheter. Elever och vårdnadshavare kommer att informeras löpande om läget.

- Nästa steg i processen är att gå vidare med fördjupade undersökningar i syfte att identifiera om det finns fler brister på Fenix 2. Resultatet av undersökningarna får sedan utvisa hur vi går vidare i arbetet. Vår högsta prioritet och det viktigaste för oss är att personal och elever har en god arbetsmiljö, säger Annika Hedvall, kommundirektör.

Vaggeryds kommun - Här ger vi plats för att göra skillnad!

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.