Skip to main content

​Fler fossilfria bilar i kommunens verksamheter

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 16:51 CEST

Elbilarna levererades till Slätten i Skillingaryd.

Den 29 april levererades elbilar till Vaggeryds kommun. Bilarna ersätter tidigare fordon och kommer att användas i socialförvaltningens verksamheter. Satsningen är en del i kommunens mål att 50% av kommunens fordon ska vara fossilfria år 2020.

Vaggeryds kommun har satt ambitiösa mål i sitt miljöprogram gällande fossilfria transporter. Till år 2020 ska 50 % av kommunens fordon drivas av fossilfria drivmedel eller el. I dagsläget finns ingen biogasmack i kommunen vilket har gjort att kommunen hittills valt att satsa på elbilar. Den första elbilen köptes av tekniska kontoret 2012 och under 2018 fanns 10 elbilar i kommunens olika verksamheter.

Socialförvaltningen går före

Socialförvaltningen har gått i spetsen gällande målet om fossilfria fordon och under 2019 tagit stora kliv för att bidra till att vi når vårt mål. Idag levereras 24 stycken elbilar och senare tillkommer ytterligare 5 hybridelbilar som kommer att användas i socialförvaltningen olika verksamheter.

Socialförvaltningens upphandling av elbilar kommer att ge stor effekt på kommunens fordonsflotta. Under 2018 var 10 % av kommunens bilar elbilar, under 2019 ser prognosen ut att hamna på 24 % av den totala fordonsflottan.

Lokala och globala mål

Vaggeryds kommuns lokala miljömål hänger ihop med de globala målen om att Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) samt med Regeringens mål om att Sverige ska vara fossilfritt till år 2045 och Jönköpings läns mål om att vara ett plusenergilän till år 2050.

Laddplatser

Vaggeryds kommun och Vaggeryds energi har samarbetat gällande att få laddinfrastruktur till kommunens elbilar. Under 2017 och 2018 sökte vi och beviljades pengar från Klimatklivet (Naturvårdverket) för laddplatser som kommer att sättas upp i kommunens olika verksamheter. Under 2019 kommer vi ha ca 40 laddplatser för kommunkoncernens egna elbilar och ytterligare 4 laddplatser för allmänheten.