Skip to main content

Hemtjänsten i Skillingaryd har gjort en förbättringsresa!

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 09:26 CEST

Annika Lagerqvist välkomnar alla som vill ta del av förbättringsresan till Jupiter

Hemtjänsten i Skillingaryd är en av de enheter som nu genomgått ett utbildningskoncept för att förbättra kvaliteten för brukarna och rutinerna för medarbetarna. Det är en del i kommunens övergripande förbättringsarbete med inspiration av LEAN. 1 juni presenterar de sin förbättringsresa.

Inom socialtjänstens uppdrag och lagstiftning finns värdebegrepp som bl.a. delaktighet, gott bemötande, självbestämmande, god kvalitét och trygghet. Medarbetare ska vara väl rustade för att utföra sitt uppdrag och den enskilde ska vara delaktig i sitt stöd och den hjälp man blivit beviljad enligt socialtjänstlagen. Genom en s.k. ”genomförandeplan” skapar man ett kontrakt mellan den som beviljats en insats och den som ska utföra insatsen där man kommer överens om HUR insatsen ska genomföras.

- Hemtjänsten har genom sitt arbete kartlagt delar av de komplexa processer vi arbetar med och genomfört enkäter med frågor till brukare kring ”genomförandeplanen”. Det är ju viktigt att vi får veta om man känner sig delaktig och om arbetet genomförs enligt överenskommelsen för att vi ska kunna förbättra oss, säger Annika Lagerqvist, verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun.

Genom olika insatser har medarbetarna sedan förbättrat för den enskilde och även skapat bättre rutiner och arbetssätt som i längden förbättrar även för medarbetaren. Arbetet har pågått under en 3 månadsperiod och är en del av socialförvaltningens ”förbättringsresa” som är ett utbildningskoncept där samtliga medarbetare får ta del av LEAN-inspirerade metoder och systematik kring att bedriva förbättringsarbete i det dagliga arbetet.

Förutom hemtjänsten i Skillingaryd har även dagligverksamhet och förvaltningens administratörer genomfört utbildningen under våren

Socialförvaltningens medarbetare presenterar förbättringsarbeten och resultat den 1 Juni kl. 14.30–16.00, på Jupiter, Skolgatan 2, Skillingaryd. Utställningen är öppen för alla att ta del av.