Skip to main content

Pressmeddelande: Therese Hammargren och Charlotta Carlén tilldelas årets miljövårdspris

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 08:00 CET

Miljövårdspriset tillfaller den eller de personer som utmärkt sig på ett ur miljösynpunkt förtjänstfullt sätt. Pris kan också utgå för att stimulera till insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården. Vaggeryds kommuns miljövårdspris 2015 går till Therese Hammargren och Charlotta Carlén för sitt arbete med bin och biodling.

Goda ambassadörer för kommunen

Juryns motivering:
Med stort intresse, engagemang och kunskap har Therese och Charlotta satsat på biodling. De har de senaste åren successivt byggt upp sina respektive biodlingsverksamheter. Förutom erfarenheter från de egna verksamheterna har båda gått den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen och kan titulera sig yrkesbiodlare.

Båda är goda ambassadörer för kommunen och bra förebilder för biodlingsbranschen. Med inlevelse sprider de kunskap om hur biodling går till, sambanden mellan bin och växtriket samt hur honung på en mängd olika sätt kan användas i matlagning.

Pristagarna själva känner sig väldigt glada över att få 2015 års miljövårdspris.

– Det känns överväldigande och bra att få årets miljövårdspris. Det är väldigt kul att biodlingen uppmärksammans, vilket kanske kan bidrar till att fler blir intresserade av det, säger Therese och Charlotta.

Om Therese och Charlotta

Therese bor i Vaggeryd och efter några år av hobbyverksamhet startade hon 2012, tillsammans med sin man familjeföretaget Hammargrens Bigårdar. Idag är det en av kommunens största bigårdar och består av cirka 80 bisamhällen. Verksamhetens mål är att kombinera respekt för naturen och miljön med en rationell och modern biodling, där kvalité ska genomsyra hela processen. Drottningodling är en viktig och intressant del av verksamheten.

Charlotta bor i Hubbestad och har tillsammans med sin man bi och biodling som hobby men driver verksamheten på ett rationellt sätt. Med sin entusiasm sprider hon kunskap genom sociala medier till många utanför biodlarnas egen krets. På sin blogg om bin som går under adressen beeimportant varvar Charlotta berättelser om biodlingens olika arbetsmoment, vedermödor och glädjeämnen, med matlagningsrecept med honung.

Bakgrund

Pollinering är exempel på funktioner i naturen som gynnar oss människor, så kallade ekosystemtjänster. En bra pollinering har stor betydelse för skördenivåer inom jordbruket samt i frukt- och bärodling. När kunskapen om ekosystemtjänster ökar blir det också allt tydligare att livsbetingelserna i naturmiljön tyvärr försämras för pollinerande insekter.

Genom att uppmärksamma biodling och pollinering vill Vaggeryds kommun lyfta fram behovet av pollinering, det arbete som sker samt uppmuntra två utomordentligt goda biodlingsambassadörer.