Skip to main content

​Stödåtgärder till näringslivet

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2020 15:47 CET

Det nuvarande läget med nya coronaviruset påverkar näringslivet i Vaggeryds kommun. Därför har kommunen nu infört ett antal åtgärder för att stötta företag och företagare där det finns behov. I första läget handlar det om stöd för att stärka företagens likviditet.

Åtgärdspaketet handlar om att ge möjlighet för företagen att fungera långsiktigt, trots tuffa utmaningar orsakade av coronaviruset.

– Det är avgörande för Vaggeryds kommun att vi har ett fungerande näringsliv just nu, men även efter den allvarliga situation som vi är i. Vi som kommun måste göra vad vi kan för att stödja och stötta vårt näringsliv där det finns behov. Vi ska hjälpa till där vi kan, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

– Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen på olika sätt. Vi tar frågan på största allvar och ser behovet av insatser och åtgärder. Vi jobbar aktivt med frågan om vad vi kan göra för vårt näringsliv och kommer löpande ha en dialog med företag och företagare om vilka behov som finns, säger näringslivschef Johan Thorsell.

Detta är stödåtgärderna till näringslivet i Vaggeryd kommun:

  1. Kommunen ger möjlighet att på begäran om anstånd senarelägga inbetalningar till Vaggeryds kommun, Vaggeryds Energi AB och Vaggeryd - Skillingaryds Bostads AB. Anståndsprövning görs av respektive organisation, kontaktuppgifter se faktura.
  2. Kommunen har en generös hållning till kortare betalningstider till leverantörer om behovet finns. Detta görs i dialog med respektive organisation.
  3. Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  4. Kommunen kommer ta upp en dialog med företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden och om önskemål finns kan de skjutas på framtiden.
  5. Kommunen kommer genomföra en enkätundersökning för att fånga in företagens fråge- och problemställningar. Kommunen tillgängliggör en person för att ledsaga företagen i den rådande situationen.
  6. Kommunen öppnar för dialog kring möjlighet till resursutbyte. Detta kan innebära att företag i utsatta näringsverksamheter kan låta sin personal bidra i kommunal verksamhet under en period.

Kommunens samlade information om coronaviruset och covid-19

Vaggeryds kommun - plats för att göra skillnad

  • En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.
  • En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.
  • En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.