Skip to main content

​Tradition av att hjälpa varandra och ställa upp

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2020 12:38 CET

De åtgärder som har vidtagits för att minska smittspridningen av coronaviruset påverkar vardagslivet för alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun. Så här arbetar Vaggeryds kommun för att se till att samhällsviktig verksamhet fungerar.

Vaggeryds kommun har måndagen den 16 mars aktiverat kommunens ledningsgrupp som krisledningsgrupp med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Krisledningsgruppen fattar övergripande beslut och samordnar kommunikationen kring coronaviruset och covid-19. Krisledningsgruppen är leds av kommundirektör Annika Hedvall.

En arbetsgrupp i form av en krisledningsstab har också tillsatts. Krisledningsstaben leds av kultur- och fritidschef David Norrfjärd. Stabens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt se till att vi har rätt beredskap.

–Vi är mitt i en pressad och ansträngd situation. Vi arbetar just nu hårt för att planera och göra justeringar i våra verksamheter för att hålla igång samhällsviktiga funktioner. Vi följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger, säger Annika Hedvall, kommundirektör.

Håll dig informerad

På webbplatsen krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet. Vaggeryds kommuns huvudkanal för information är vaggeryd.se, där hittar du löpande information. Följ också kommunens facebooksida för att ta del av aktuell information.

– Vi har nu alla ett ansvar för göra allt vad vi kan för att begränsa smittspridningen och skydda de som är mest utsatta. Vi lever på en plats med stark tradition av att hjälpa varandra och ställa upp när det behövs. Nu är det tid att hjälpas åt för att mildra oro och underlätta vardagen för varandra, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Vaggeryds kommun följer och agerar utefter händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19 och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vaggeryds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Länkar

Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronaviruset

Folkhälsomyndigheten: coronavirus, covid -19

1177 Vårdguiden - om coronaviruset

www.vaggeryd.se/corona Kommunens samlade information om coronaviruset och covid-19

http://facebook.com/vaggerydskommun Vaggeryds kommun på Facebook

Vaggeryds kommun - plats för att göra skillnad

  • En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.
  • En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.
  • En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.