Skip to main content

Alternativ till Västlänken

Evenemang

26
MAR
Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3 i Göteborg
  -
Välkommen till en spännande eftermiddag där ni får information om alternativa lösningar istället för Västlänken i Göteborg. Skulle ni vilja leverera nytta till Göteborg inom 3-4 år istället för 20 år inom kollektiv- och pendeltågstrafiken? Kom och lyssna på våra talare Thomas Lange (projektledare och forskare) och Kurt G Larsson (ingenjör) om alternativa framtida lösningar. Anmälan senast 16 mars konferens@vagvaletgbg.se 0730-94 95 91