Skip to main content

Alternativ till Västlänken

Evenemang

26
MAR
Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3 i Göteborg
  -

Välkommen till en spännande
eftermiddag där ni får information om
alternativa lösningar istället för
Västlänken i Göteborg.

Skulle ni vilja leverera nytta till
Göteborg inom 3-4 år istället för 20 år
inom kollektiv- och
pendeltågstrafiken?

Kom och lyssna på våra talare Thomas
Lange (projektledare och forskare) och
Kurt G Larsson (ingenjör) om
alternativa framtida lösningar.

Anmälan senast 16 mars
konferens@vagvaletgbg.se
0730-94 95 91