Skip to main content

Anders Borg lovar mer än han kan hålla

Nyhet   •   Sep 15, 2012 13:44 CEST

Idag skriver Vägvalets Tom Heyman på Fria Ord med anledning av interpellationsdebatten mellan Anders Borg (M) och Lars Johansson (S) gällande trängselskatt på utländska bilar.

I en interpellationsdebatt förklarar Anders Borg (M) att problemet med de utlandsregistrerade bilarna snart är löst. Anders Borg har knappast täckning för sitt påstående. Utredningen är knappt tillsatt och beskattningsfrågor på EU-nivå är ett ovanligt trassligt område att ge sig in i. andra länder kanske inte är lika entusiastiska inför utsiken att betala skatt till Sverige.

Sen lovar han glatt och villigt att det uppskattade beloppet – 38 miljoner kr – skall tillföras det västsvenska paketet. Det kan han alls inte lova. Sverige har inga specialdestinerade skatter. Trängselskatten redovisas på inkomsttitel hos staten och kostnaderna fördelas på utgiftsområden av finansdepartementet. Utgifterna skall också rymmas under utgfitstaket som nu beslutas fram till 2016. Ytterligare 38 miljoner till Göteborg måste alltså medföra motsvarande minskning någon annanstans. Budgetlagen tillkom bland annat just för att stoppa förhastade politikerlöften av denna typ.

Lars Johansson (S) från Göteborg bugade och tackade för beskedet i tron att den statliga budgethanteringen är lika hafsig som den han är van vid från sin hemstad, men så är faktiskt inte fallet.

Se hela interpellationsdebatten