Skip to main content

Bussfilen på Hjuviksvägen stör mer än genererar nytta

Nyhet   •   Feb 05, 2013 15:37 CET

Trafikverket kan inte redogöra för någon tidsvinst för kollektivtrafiken efter genomförd utbyggnad av Hjuviksvägen. Det finns således inte någon som helst proportionalitet mellan nyttan och de olägenheter som en utbyggnad skulle skapa, skriver Nätverket Hjuviksvägen. Trafikverket fortsätter att sprida desinformation angående utbyggnaden av Hjuviksvägen.