Skip to main content

Effektivare tågtrafik med Hisingslänken

Nyhet   •   Aug 18, 2012 16:00 CEST

Hisingslänken är en betydligt kostnadseffektivare lösning för Göteborgs tågtrafik än Västlänken. Den ger mer nytta och hindrar inte andra projekt som Södra Älvstranden, exploateringen av Gullbergsvass och en T-bana i Nya Allén, skriver ingenjör Mikael Bigert. Man kan inte bortse från att Västlänken beräknas ge en rekordstor förlust för samhällsekonomin, ca 13 mdr kr enl. Trafikverket. 

Läs hela artikeln här