Skip to main content

En politik som är motsägelsefull

Nyhet   •   Feb 28, 2013 08:27 CET

GT har i veckan granskat den handlingsplan som tagits fram av miljö- och klimatförvaltningen. Den innehåller en lång rad förslag som enligt förhoppningarna ska förbättra luften och minska bullret i kommunen. Samtidigt är en del av förslagen så kontroversiella att de vacklar på absurditetens rand. Hit hör till exempel tanken att ta ut p-avgifter på privatägd tomtmark.

Läs hela artikeln här