Skip to main content

Granskningskommissionens rapport

Nyhet   •   Jun 13, 2013 13:50 CEST

Det fanns en omhuldad göteborgsanda – som kom att dominera. Granskningen av muthärvan i Göteborgs innehåller mycket hård kritik. Den konstaterar också att ett "ett kraftfullt politiskt ledarskap" vred uppmärksamheten åt annat håll. Och att koncentrationen av makt skapade en ängslig anpasslighet som höll tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet. Även i den politiska oppositionen.

Läs hela artikeln här

Läs hela rapporten här

Granskningskommissionens tio råd till Göteborgs Stad:

1. Skapa tydliga men få gemensamma styrdokument
2. Ledningen ska visa vad en god och opartisk förvaltning innebär
3. Förtydliga politikernas och tjänstemännens roller
4. Rekrytera chefer och andra tjänstemän utifrån meriter
5. Skapa utbildningar och arbetsförutsättningar för professionalitet
6. Skapa rutiner för anmälan av bisysslor
7. Utpeka en tydlig mottagare av interna anmälningar
8. Professionalisera den kommunala revisionen
9. Utveckla former för en dialog med medborgarna
10. Inrätta Göteborgs Stads gästprofessur för forskning om den demokratiska rättsstaten