Skip to main content

Slutreplik Västlänken: Rimliga mål med fel lösning

Nyhet   •   Dec 30, 2013 10:24 CET

Vi skriver inte att Gårdalänken är det enda alternativet. Alternativ med utflyttning av stationen har inte utretts, skriver Staffan Lillienberg och Christer Wannheden. Citat 2001: "En utflyttning av stationen till ett externt läge skulle medföra alltför stora negativa effekter för resenärerna och kommer därför inte att studeras vidare i förstudien”

Läs hela artikeln här