Skip to main content

Systemfel och olönsamma infrastrukturprojekt i Sverige

Nyhet   •   Dec 09, 2013 18:00 CET

Västlänken är ett av många exempel på infrastrukturinvesteringar som blir samhällsekonomiskt olönsamma. Förklaringen kan ligga i hur ansvarsfördelning och det politiska systemet är uppbyggt i Sverige. VTI har identifierat tre grundläggande systemfel i svensk transportsektor och redovisar tänkbara förklaringar och förslag till åtgärder.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs även följande artiklar