Skip to main content

Beslutet kan rivas upp av Göteborgs kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 16:32 CEST

Företrädare för regeringen dementerar att beslutet om trängselskatt i Göteborg inte kan rivas upp. Vägvalet fick idag ett samtal från en privatperson som hade pratat med biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som ställde upp i en frågekväll i måndags för Moderaterna. Frågan som ställdes var om beslutet om trängselskatt verkligen var omöjligt att riva upp som Anneli Hulthén (S) och Kia Andreasson (MP) hävdar i media. Svaret från biståndsministern var att förslaget om trängselskatt endast har beretts av riksdagen och möjliggjorts efter förfrågan från Göteborgs kommun och att det är kommunen som äger frågan. Kommunen kan således också häva beslutet.

Detta är intressant eftersom många av de sittande partierna hävdar motsatsen. Det reser också frågor kring Anneli Hulthéns och Kia Andreassons uttalanden i media där de bestämt påstår att regeringen tvingat Göteborgs kommun till detta beslut och att det är för sent att dra tillbaka.

Vägvalet har hela tiden hävdat att beslutet kan hävas men möts av ovanstående påståenden. Varför uttrycker sig Anneli Hulthén och Kia Andreasson på detta sätt och döljer möjligheterna för invånarna i Göteborg?

Vägvalet
Theo Papaioannou

Vägvalets mål och syfte är att häva beslutet om trängselskatter i Göteborg. Partiets främsta prioritering är frågor avseende infrastruktur men vi kommer även successivt sätta oss in i andra frågor.

Partiet stödjer i övrigt alla förslag som syftar till att förbättra Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun och att tillskapa valfrihet för den enskilde medborgaren.