Skip to main content

Ny grafisk profil för Vägvalet

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 07:00 CEST

Vägvalet har nu funnits i mer 8 år som lokalt parti  Göteborg. Inför den stundande valkampanjen väljer vi att förnya oss genom att introducera en ny grafisk profil. Genom detta visar vi att Vägvalet är ett brett, modernt och stabilt parti att räkna med som står redo inför valet 2018.

Det finns ett demokratiskt underskott i Göteborg efter folkomröstningen (57 % av göteborgarna sa nej till trängselskatt och därmed finansieringen till Västlänken) som Vägvalet var med och drev fram. Vi vill återställa detta genom att låta folkviljan ta mer plats i de politiska besluten. Beslut ska inte tas långt ifrån medborgarna som i frågor som Rannebergsförsäljningen, flytt spårvagnsverksamheten, Västlänken, trängselskatten m.fl. Det skapar en misstro i politiken som måste bli bättre. 

Vi vill att medborgaren involveras mer i stadens framtid och vi har därför stort fokus på medborgarinflytandet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Vägvalet har genom åren arbetat fram flera förslag som vi anser att staden behöver genomföra för att lyckas inom servicefunktioner som skola, upprustning av bostäder, integration, segregation, äldreomsorg och trygghet.

Snart introduceras vår nya hemsida så att vi kan informera mer tydligt vår politik i vår strävan i att förbättra Göteborg. På sociala medier finns vi på Facebook

  • Rösta på Vägvalet 2018 (kampanjsida)
  • Stoppa trängselskatten i Göteborg
  • Vägvalet i Göteborg

Vi nås fortfarande på 

  • E-post: info@vagvaletgbg.se
  • Telefonnr: 0730 - 94 95 91
  • Presskontakt: Claes Westberg, 0721-94 74 04

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.