Skip to main content

Tom Heyman har valt att avsluta sitt åtagande i Vägvalet

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2017 14:03 CEST

Tom Heyman har valt att avsluta sitt åtagande i Vägvalet. Den 6 oktober valde Tom Heyman att avsäga sig från sin plats i kommunfullmäktige. Detta skedde på Tom Heymans egen begäran och styrelsen fick informationen i efterhand den 9 oktober. I och med sitt avslut i kommunfullmäktige har Tom Heyman även meddelat att han frånsäger sig sitt medlemskap, styrelseplats och vice partiledarpost i Vägvalet. 

Sedan i våras har Tom Heyman stundtals varit kritisk till breddningen som Vägvalet arbetar med inför valet 2018. Svaret på denna kritik har varit att Vägvalets årsmöte och medlemmar står bakom breddningen och att detta är vad Vägvalet hela tiden arbetat med sedan man kom in i kommunfullmäktige 2010. Tom Heyman har därför stått ensam med denna framförda kritik både i styrelsen och bland medlemmarna. 

För Vägvalet är den fortsatta strategin precis som tidigare att arbeta med alla de kommunala frågorna såsom skola, äldreomsorg, stadsutveckling, trafik, miljö, bostäder, ekonomi m.m. Vi lägger även stor kraft på våra huvudfrågor som handlar om att respektera folkomröstningen, stoppa trängselskatten och stoppa Västlänken. 

På kort sikt innebär detta att Vägvalet kommer att ersätta Tom med en ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och att Theo Papaioannou, som idag är vice gruppledare, tills vidare träder in som ordinarie gruppledare. Vägvalets kommunfullmäktigegrupp fortsätter att arbeta precis som vanligt med de kommunala frågorna. Gruppen består idag av ordinarie ledamöter: Theo Papaioannou, Catarina Petterson, Anders Åkvist, Marie-Louise Bergström och ersättare: Maria Berjaoui, Ragnar Nielsen och Martin Forsell. 

Vill du veta mer om Vägvalets åsikter om politiken i Göteborg kan du läsa mer här.

Presskontakt:

Claes Westberg
Partiledare, Vägvalet

Telefon: 0721-94 74 04
E-post: claes.westberg@vagvaletgbg.se

Theo Papaioannou
Styrelseledamot och gruppledare kommunfullmäktige

Telefon: 0734-42 45 42
E-post: theo.papaioannou@vagvaletgbg.se

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.